Tel: 028 3083 3158

Bulb
GX53 LED Lamp 3W 4000K

H.LED.G53

£Please Login for prices

View More
GX53 LED Lamp 10W 4000K

H3.LED.G53

£Please Login for prices

View More
GX53 LED Lamp 11W 4000K

H4.LED.G53

£Please Login for prices

View More
E27 Filament LED Lamp 6W 2700K

H.LED.FIL.3K

£Please Login for prices

View More
E27 Highpower LED Lamp 30W 3000K

H2.LED.HIP.3K

£Please Login for prices

View More
GX53 LED Lamp 7W 4000K

H2.LED.G53.4K

£Please Login for prices

View More
GU10 LED Lamp 3.5W 3000K

H.LED.GU10.3K

£Please Login for prices

View More
E27 Filament LED Lamp 12W 2700K

H3.LED.FIL.3K

£Please Login for prices

View More
E27 Filament LED Lamp 8W 2700K

H2.LED.FIL.3K

£Please Login for prices

View More
GX53 LED Lamp 3W 3000K

H.LED.G53.3K

£Please Login for prices

View More
GX53 LED Lamp 10W 3000K

H3.LED.G53.3K

£Please Login for prices

View More
GX53 LED Lamp 7W 3000K

H2.LED.G53.3K

£Please Login for prices

View More
GU10 LED Lamp 3.5W 4000K

H.LED.GU10.4K

£Please Login for prices

View More
E27 Highpower LED Lamp 30W 4000K

H2.LED.HIP.4K

£Please Login for prices

View More