Tel: 028 3083 3158

LED
H.LED.G53

GX53 LED Lamp 3W 4000K

£Please Login for prices

View More

H3.LED.G53

GX53 LED Lamp 10W 4000K

£Please Login for prices

View More

UMBERTABL

Umberta Black Sensor Light

£Please Login for prices

View More

UMBERTAWH

Umberta White Sensor Light

£Please Login for prices

View More

BERTAWH

Berta White

£Please Login for prices

View More

H4.LED.G53

GX53 LED Lamp 11W 4000K

£Please Login for prices

View More

FRANCYWHOP

FRANCYWHOP

£Please Login for prices

View More

LUCIAGDBL

Lucia GD Black LED

£Please Login for prices

View More

MADDIHLBL

Maddi with Horizontal Eyelid

£Please Login for prices

View More

EXTRALETI100RDBL

EXTRALETI 100 Round Black

£Please Login for prices

View More

EXTRALETI100SQBL

EXTRALETI 100 Square Black

£Please Login for prices

View More

EXTRALETI100SQELGY

EXTRALETI 100 Square EL Grey

£Please Login for prices

View More

EXTRALETI300HSBL

EXTRALETI 300 HS Black

£Please Login for prices

View More

GELMIGRBL

Gelmi GR Black Opal GX53 LED 11W 4000K

£Please Login for prices

View More

FRANCYBLOP

FRANCYBLOP

£Please Login for prices

View More

TOMMYELSPIKE

Tommy EL Spike

£Please Login for prices

View More

BERTABL

Berta Black

£Please Login for prices

View More

MINITOMMY.

Mini Tommy

£Please Login for prices

View More

MINITOMMYSPIKE

Mini Tommy Spike

£Please Login for prices

View More

EXTRALETI200BL

EXTRALETI 200 Black

£Please Login for prices

View More

GIOVA/GERMANA

Giova Germana

£Please Login for prices

View More

MINITOMMY2LSPIKE

MINITOMMY SPIKE 2L

£Please Login for prices

View More

MINITOMMY2L

MINITOMMY 2L CCT

£Please Login for prices

View More

MADDIHLGY

Maddi Horizontal Grey Eyelid Opal 11W

£Please Login for prices

View More

GIOVA/GERMANAGY

Giova Germana Grey

£Please Login for prices

View More

GELMIELBL

Gelmi EL Black Opal GX53 LED 11W CCT 4000K

£Please Login for prices

View More

H3.LED.FIL.3K

E27 Filament LED Lamp 12W 2700K

£Please Login for prices

View More

LUCIAGDGY/E27

LUCIA Grey Band Opal E27

£Please Login for prices

View More

MADDIBL/E27

Maddi Black Opal E27

£Please Login for prices

View More

MADDIVEBL/E27

Maddi Vertical Black Eyelid Opal E27

£Please Login for prices

View More

MADDIVEGY/E27

Maddi Vertical Grey Eyelid Opal E27

£Please Login for prices

View More

MADDIHLBL/E27

Maddi Horizontal Black Eyelid Opal E27

£Please Login for prices

View More

MADDIHLGY/E27

Maddi Horizontal Grey Eyelid Opal E27

£Please Login for prices

View More

MARTA90/2LGY

Marta90 2 Light Grey 7W CCT

£Please Login for prices

View More

FRANCYBL.

Francy Up & Down

£Please Login for prices

View More

MARTA90/2LBL

Marta90 2 Light Black 7W CCT

£Please Login for prices

View More

LUCIAELBL/E27

LUCIA Eyelid Black E27

£Please Login for prices

View More

LUCIAELGY/E27

LUCIA Eyelid Grey E27

£Please Login for prices

View More

LUCIAELWH

LUCIA Eyelid White 11W LED

£Please Login for prices

View More

MARTA90/1LBL

Marta 90 1 Light Black

£Please Login for prices

View More

FRANCYGY

FRANCY Up & Down Grey

£Please Login for prices

View More

LUCIAELBL

LUCIA Eyelid Black 11W LED

£Please Login for prices

View More

LUCIAELWH/E27

LUCIA Eyelid White E27

£Please Login for prices

View More

MARTA90/1LGY

Marta 90 1 Light Grey

£Please Login for prices

View More

CECI120GY

Ceci 120mm Grey Frosted GX53 LED 3W CCT

£Please Login for prices

View More

FRANCYBLOP/E27PIR

Francy Black Opal E27 With PIR Sensor

£Please Login for prices

View More

FRANCYBLOP/E27

Francy Black Opal E27

£Please Login for prices

View More

FRANCYGYOP/E27

FRANCY Grey Opal E27

£Please Login for prices

View More

FRANCYWHOP/E27

Francy White Opal E27

£Please Login for prices

View More

GELMIELWH

Gelmi EL White Opal GX53 LED 11W 4000K

£Please Login for prices

View More

MADDIVEBL.

Maddi Vertical Black Eyelid Opal LED 11W

£Please Login for prices

View More